WORLDCOOK'S REIZEN - DE NIJL
Recepten uit Egypte Reizen naar Egypte Reizen naar andere landen

Click for large pictureClick on the picture for larger size beautyClick for large size beauty

Er is een gezegde in Egypte dat beweert, dat eenieder die een slokje van de Nijl heeft genomen, altijd zal terugkeren. Gezien de waterkwaliteit van deze rivier zullen we dat maar niet al te letterlijk nemen, tenzij je suicidaal bent of een bijzondere voorliefde hebt voor bilharzia. Maar misschien brengt het zien van de Nijl je terug, want het is een mooie rivier. Het is Egypte's bron van leven en zonder deze Nijl zou het land waarschijnlijk niet meer zijn dan woestijn.
Het grootste deel van het Egyptische leven speelt zich af in het smalle groenstrookje aan weerszijden van de Nijl, in de Nijldelta, en in oases zoals Fayoum. Alleen een paar kustplaatsen zoals Port Suez, Ain Soukhna en Hurghada leven onafhankelijk van de rivier. De Nijl is niet alleen de bron van het huidig leven, maar stond ook aan de basis van de historie die overal nog zo duidelijk vindbaar is.
De Nijl is met zijn ruim 6.000 kilometer de langste rivier ter wereld, hoewel de Amazone er dichtbij komt en soms aanleiding geeft tot discussies. Het langste deel van de rivier wordt gevormd door de Witte Nijl, het breedste en dus meest water aanvoerende deel is de Blauwe Nijl. Beide delen komen uit landen ten zuiden van Egypte en komen bij Khartoum samen.

Click for larger size beauty

Lang geleden varieerde de grootte van de Nijl met de seizoenen, maar dit is gestopt nadat de Aswan Dam was gebouwd. Helaas betekent dat ook, dat de vruchtbare grond die vroeger werd afgezet, nu in het Nassermeer achterblijft of in de Middellandse Zee wordt gedumpt door de Nijl. De Nijl staat in alle geschiedenisboeken als belangrijkste levensader. In de tijd van de farao's dacht men, dat de god Hapi, een god met een hoofd van een baviaan en een van de vier zonen van Horus, de Nijl beheerste. In elk geval deed hij dat beter dan de hedendaagse experts, als je naar de staat kijkt waarin de rivier zich bevindt. De Nijl verdeelt Egypte in Boven (bovenstrooms) en Beneden (benedenstrooms, dus het noorden). Boven-Egypte ligt ook hoger ten opzichte van de zeespiegel.

De Nijlbruggen zijn imposant. Ze zijn heel verschillend en sommige zijn al heel oud. Op de bruggen zie je allerlei middelen van vervoer, auto's natuurlijk, bussen, fietsers en voetgangers maar ook wel paarden en wagens en af en toe een ezel. Soms probeert een politieman orde te scheppen in de chaos maar die parkeert dan bij voorkeur zijn eigen auto op de stoep.

Een advies tenslotte: gebruik geen Nijlwater voor Egyptisch koken. Ofschoon het authenticiteit aan de gerechten zou kunnen verlenen, leef je wellicht niet lang genoeg om dat feit met anderen te delen. En aangezien veel kraanwater ook uiteindelijk uit de Nijl komt, is flessenwater een aanrader.